Praktisk lederuddannelse for landmænd:

Styrk dit lederskab som landmand med ny viden og praktiske værktøjer

 • Klarere kommunikation
 • Større gennemslagskraft
 • Bedre konflikthåndtering
 • Øget arbejdsglæde
 • Fasthold gode medarbejdere

Lederuddannelsen foregår i Middelfart over to dage –
næste gang i 2025.

Dit udbytte:

Du bliver en bedre leder og en bedre arbejdsgiver

Til gavn for dig selv, dine medarbejdere og virksomheden

Klar kommunikation og tydelig ledelse er noget dine medarbejdere forstår. Det skaber større arbejdsglæde, og du vil have nemmere ved at fastholde gode medarbejdere.

For at blive en bedre leder skal du først og fremmest kende dig selv som leder. På uddannelsen her bliver du klogere på dit leder-DNA. Samtidig får du konkrete værktøjer, som du kan tage i brug med det samme.

Der er tale om praktiske værktøjer, som gør, at du kommunikerer tydeligere og med større gennemslagskraft. Både fordi du forstår din egen lederrolle bedre, og fordi du bedre forstår de personer, du skal lede.

Den forståelse gør dig også bedre i stand til at håndtere og forebygge konflikter i hverdagen.

Jeg har fået en forståelse af, hvordan jeg skal gribe tingene an over for mine medarbejdere. At få talt om tingene i tide – på en åben og ærlig måde. Og få forventningsstemt.
Henning Skøtt

Selvstændig landmand, Toftlund

Uddannelsens indhold:

2 dage – 2 moduler – 0 tung teori

Masser af praktiske værktøjer

Lederuddannelsen er skræddersyet til landmænd med et ledelsesmæssigt ansvar. Undervisningen har en meget praktisk tilgang, med korte oplæg, som knyttes til konkrete situationer og oplevelser, du kan genkende fra din hverdag.

Undervisningen foregår både på dansk og engelsk. Download engelsk beskrivelse af uddannelsen her.

Uddannelsen er opdelt i to moduler, som er fordelt over to dage med frokost og anden forplejning begge dage.

Modul 1

2025 (DATO KOMMER SNAREST)

 • Forstå lederrollen
 • Kend dit leder-DNA
 • Få konkrete kommunikationsværktøjer
 • Øg din gennemslagskraft
 • Lær at lede forskellige personligheder

Modul 2

2025 (DATO KOMMER SNAREST)

 • Få dybere indsigt
 • Lær at håndtere konflikter
 • Gennemfør svære samtaler
 • Styrk dit lederskab
 • Skru op for arbejdsglæden

Uddannelsesstedet

Begge undervisningsdage foregår på Brogården i Middelfart. Adressen er Abelonelundvej 40, 5000 Middelfart 

Dine undervisere

Du møder to erfarne og engagerede undervisere. Sammen har de siden 2018 uddannet op imod 60 landmandsledere.

Har du nogen spørgsmål til uddannelsen, er du velkommen til at kontakte Arent på telefon 20 72 58 70 eller amj@majcom.dk

Henrik Huus

Underviser

Henrik har mere end 15 års erfaring med at hjælpe virksomheder, ejere og medarbejdere med at få større udbytte af deres indsats. Han har fokus på, at undervisningen er både inspirerende og provokerende, og han udfordrer gerne vanetænkning.

Arent Michael Jensen

Underviser

Arent har mere end 20 års erfaring med at udvikle mennesker og virksomheder. Hans tilgang er meget praksisorienteret og tager afsæt i de daglige udfordringer, en leder er udsat for. Arent er som underviser en stærk formidler og formår at bygge bro mellem teori og praksis.

Skræddersyet til landmænd:

Du kan bruge din nye viden med samme

Fordi uddannelsen er målrettet dig

Undervisningen tager udgangspunkt i relevante emner og situationer, du kender fra din hverdag.

Du skal ikke læse lange tekster eller skrive opgaver. I stedet skal du lytte, lade dig inspirere og bidrage med dine egne eksempler og oplevelser.

Uddannelsen afholdes som AMU-kursus, og derfor kan du få VEU-godtgørelse for din deltagelse.

Læs mere om priser og tilskud her.

Det er rart, at kurset har været praktisk orienteret og ikke særlig teoretisk, og så har jeg lært en del af at høre om de andres udfordringer, og hvordan de har løst deres problemer igennem kurset.
Jakob Snedker

Selvstændig landmand, Aarøsund

Det siger andre landmænd om uddannelsen:

”Jeg har lært en del om min egen personlige udvikling; om min adfærd og måde at gøre tingene på”

"Start med dig selv" – Hanne Skøtt

“Jeg har lært en del om min egen personlige udvikling; om min adfærd og måde at gøre tingene på. Ledelse handler om at se sig selv og gøre noget anderledes. Ved at arbejde med dig selv, kan du opnå et nyt og bedre resultat sammen med andre. Men det kræver, at du er villig til at ændre dig selv.

Jeg valgte kurset, fordi jeg havde brug for at få et bedre indblik i de kulturelle og sproglige udfordringer og barrierer, der kan opstå, når man har udenlandske medarbejdere. Jeg har som kvindelig leder haft det lidt svært ved at lede udenlandske mandlige medarbejdere og opnå den nødvendige respekt. I den forbindelse har jeg lært, at jeg skal passe på med at være for fremtrædende eller autoritær. Jeg skal også være opmærksom på, hvordan jeg forklarer opgaver for andre, og jeg skal gøre mig forståelig.  

På kurset gennemgik vi forskellige personlighedstyper. Når du bliver opmærksom på, hvilke typer medarbejdere du har, og hvordan du selv er, så kan du lære at håndtere de forskellige udfordringer, inden konflikten opstår. Jeg er blevet klar over nu, hvorfor forskellige tidligere ansættelsesforhold måske ikke var ideelle eller hvorfor noget gik galt – fordi jeg ikke var bevidst om de forskellige personligheder dengang. Vi kommer alle med forskellig baggrund og med forskellige grader af selvstændighed. Derfor kan vi ikke forvente det samme af alle medarbejdere.” 

Hanne Skøtt fra Fjelstrup, nord for Haderslev. Driver en gård sammen med sin mand med 750 årssøer og salg af 30 kg grise. 350 hektar jord. Har tre medarbejdere.

GØR LIGESOM HANNE – OG TILMELD DIG UDDANNELSEN HER

"Tænker mere positivt" – Tommy Lykou

“Jeg er blevet en bedre personkender og blevet bedre til at forklare opgaver overfor de ansatte. Lige at spørge en ekstra gang. Tidligere troede jeg, at alt var forstået, når jeg havde sagt det én gang til medarbejderen – men det er vigtigt altid at forventningsafstemme. Hvad var det, du skulle – er vi enige om opgaven?

Jeg er også blevet mere opmærksom på at tænke positivt. Jeg har haft en tendens til at fokusere på det, der ikke fungerer – og det dræner mig. Det påvirker også mine omgivelser negativt. Også derhjemme. Jeg har lært at være mere positiv, når jeg kommer hjem. Også selvom det har været en øv-dag.”

 

Tommy Lykou, 28 år. Uddannet landmand – arbejder på sin fars gård ved Løgumkloster, hvor han har ansvaret for markdriften. Har planer om et generationsskifte på sigt.
450 malkekøer og 320 hektar jord og en smule maskinstation. Seks ansatte plus far Tommy.
 
"Er mere tydelig og opmærksom på mit kropssprog” – Jakob Snedker

“Jeg valgte kurset, fordi jeg havde brug for mere viden om ledelse. Jeg oplevede tit, at jeg ikke var klar og tydelig nok. Mine budskaber blev for indforstået. Jeg troede, vi havde samme opfattelse eller forståelse af tingene. Det har vi ikke nødvendigvis. Hvad betyder det fx at sige, at noget skal være rent? – det har vi måske ikke samme opfattelse af. Nu har jeg lært at forventningsafstemme, inden opgaven sendes videre.

Jeg har lært, at medarbejdere skal takles og motiveres forskelligt, og så er jeg virkelig blevet overrasket over, hvor meget ens kropssprog betyder, og hvor meget det bliver opfattet. Det er rart, at kurset har været praktisk orienteret og ikke særlig teoretisk, og så har jeg lært en del af at høre om de andres udfordringer, og hvordan de har løst deres problemer igennem kurset.”

Jakob Snedker, 32 år. Selvstændig landmand ved Aarøsund – har overtaget to ejendomme. 2 fuldtidsmedarbejdere og 1 flexmedarbejder.
Producerer 6000 slagtesvin, har 750 tyrekalve og driver 200 ha jord.

”Hav fokus på det, du vil ændre” – Nis Skau

“Jeg er blevet opmærksom på, hvor vigtigt det er, at jeg sikrer mig, at medarbejderen og jeg har samme forståelse af, hvad der er blevet aftalt. Jeg kan nemlig have én opfattelse af tingene, og medarbejderen kan have en anden forståelse.

Vi har også talt om MUS-samtaler på kurset, og at vi skal blive bedre til at følge op på samtalerne. Det glemmer vi – hvad var det egentlig, vi aftalte, hvilke ønsker havde medarbejderen, og hvilke mål skulle være opfyldt? På kurset har vi også talt om kulturforskelle – i forhold til danske og udenlandske medarbejdere. Der kan være forskellige måder, vi skal tilgå medarbejderne på. 

Hvis der er noget, du gerne vil ændre. Så skal du tænke på det, du gerne vil. Du skal ikke skabe en ny vane ved at tænke på det, du skal holde op med. Så får det en negativ klang. I stedet skal du holde fokus på det nye, du gerne vil opnå.”

Nis Skau fra Hammelev. Driver et landbrug sammen med sin bror med 800 søer og salg af 30 kg grise. 450 hektar jord. Har syv medarbejdere.

GØR LIGESOM NIS – OG TILMELD DIG UDDANNELSEN HER

”Tag fat i tingene med det samme” – Henning Skøtt

“Jeg har fået en forståelse af, hvordan jeg skal gribe tingene an overfor mine medarbejdere. At få talt om tingene i tide – på en åben og ærlig måde. Og få forventningsstemt. Fx i forhold til at få fordelt arbejdet mellem to medarbejdere. Jeg har altid tænkt, at det skal de nok selv finde ud af. Men det er faktisk vigtigt, at jeg som leder får det fordelt med det samme. Så det bliver klart, hvem, der gør, hvad. En lille ting for mig, kan opleves som en stor ting eller opgave for en medarbejder.

Jeg har lært, at jeg skal tage fat i tingene med det samme. Det, der stresser mig, er det, jeg skubber foran mig. Og så er den positive tilgang vigtig. At præsentere de positive ting og rose andre – i stedet for at hive fat i det negative hele tiden.”

Henning Skøtt fra Toftlund. Driver et landbrug med 2400 søer og salg af 30 kg grise. 850 hektar jord. Har mellem 12 og 14 medarbejdere.

GØR LIGESOM HENNING – OG TILMELD DIG UDDANNELSEN HER

Pris og tilmelding:

Din udvikling som leder starter her
– tilmeld dig allerede i dag

Som du kan se i oversigten herunder, afhænger din samlede pris af antallet af deltagere på uddannelsen. Derfor kender vi først den endelige pris efter tilmeldingsfristen.

15+ deltagere20+ deltagere
Majcom-opkrævning8.900 kr.7.900 kr.
AMU-opkrævning440 kr.440 kr.
VEU-godtgørelse-1.880 kr.-1.880 kr.
Din samlede nettopris:7.460 kr.6.460 kr.
Priserne er pr. deltager og ekskl. moms

Majcom-opkrævning

Majcom opkræver et beløb – dækkende e-stimate personprofil, undervisningsmaterialer, forplejning, lokaler, opfølgning og sparring.

Jo flere, desto billigere er prisen pr. deltager.

Deltagergebyr til AMU

Uddannelsen afholdes som et AMU-kursus og der vil derfor opkræves et deltagergebyr til AMU på op til 220 kr. pr. deltager – i alt op til 440 kr.

Tilskudsmuligheder

Du kan få VEU-godtgørelse for din deltagelse på uddannelsen, fordi den afvikles som et AMU-kursus.

Deltagere (i målgruppen) kan modtage VEU-godtgørelse på 940 kr. pr. kursusdag, altså i alt 1.880 kr.

Skriv dig op her

Så får du besked, når vi har datoerne klar for det næste kursushold til Landmandslederuddannelsen.

Det er ikke bindende at blive skrevet op.


Hvem udbyder uddannelsen?

Landmandslederuddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Farestaldseliten og Majcom.

Kontakt os, hvis du har nogen spørgsmål.

Karina Mikkelsen – Farestaldseliten
61 16 75 50
farestaldseliten@outlook.dk

Arent Michael Jensen – Majcom
20 72 58 70
amj@majcom.dk

majcom