Majcom logo

Majcom arbejder med

Forandringsforløb

Majcom hjælper jeres virksomhed med at indfri jeres mål, når forandringerne står i vejen. Jeg støtter jer gennem forandringer ved at udvikle ledere og medarbejdere og medvirker til at skabe et fælles syn på løsning af morgendagens forandringer. Jeg giver jer redskaber og værktøjer til at arbejde videre med forandringsledelse- og udviklingsmæssige opgaver effektivt ved at knække koden til den gode, daglige og effektive kommunikation. Det kommer til udtryk gennem selvledende medarbejdere, der kender deres egen rolle og rammerne for fremtidens forandringer.

Kurser

Majcom tilbyder kurser og udviklingsforløb i bl.a. ledelse, salg og psykologien bag et vellykket salg, god service og kommunikation, håndtering af vanskelige situationer og besværlige mennesker, personlig effektivitet og planlægning. Som udgangspunkt for succes og udvikling sætter Jeg fokus på din selvindsigt og selvforståelse, det skaber det bedst mulige fundament for at blive den bedst mulige udgave af dig selv. Arbejder du med ledelse, service, produktion eller salg, ja, så kan du kun gå vejen med succes, når du har styr på dit fundament som menneske.

Kommende kurser 

7 Gode vaner et kursus der styrker dine vaner

To dage i Fredericia

Den 13. oktober.

Den 20 oktober.

 

Tilmeld dig eller hør nærmere

Er du udfordret på at nå dine alle dine opgaver, vil du blive bedre til at prioritere dine arbejdsopgaver på jobbet, så er dette kursus noget for dig. du får redskaber til at skære ind til benet og får dermed mere fra hånden når du anvender principperne fra 7 gode vaner
Arent Michael Jensen

Virksomhedsudvikler

Få indblik og kontante værktøjer til at styrke dine gode vaner
Arent Michael Jensen

Virksomhedsudvikler

Majcoms tilgang

Majcom går aktivt ind i at forstå kundens virkelighed og har fokus på at forstå jeres styrker og udfordringer for efterfølgende sammen at pejle os ind på målet gennem at erkende, hvordan og hvad vi skal gøre for at lykkes med fremtiden..

I udviklingsprocessen er Jeg i øjenhøjde med organisationens medarbejdere. Jeg inddrager mennesker og deres ressourcer og fortsætter, til vi er i mål.

Majcom arbejder med mennesker og ved derfor, at der er personlige følelsesmæssige kræfter på spil hos hvert enkelt individ, der berøres af forandringer i organisationen.

Jeg hjælper med at inspirere og udfordre medarbejdere l at være selvledende sparringspartnerer for hinanden og derved give mod og energi til handling og forandring.

Processen for udvikling

Resultater skabes af mennesker. Derfor må vi som udgangspunkt forstå rammerne for virksomhedens/afdelingens eksistens også kaldet “vores mission”. Har vi styr på missionen, vil det være naturligt, at vi synliggør, hvad vi vil, altså vores mål, vores “vision”. Når alle har indblik og forståelse for “eksistensgrundlaget og vores mål”, har vi grundlaget for at bygge en strategi  over en ønsket tidshorisont. Hvem gør hvad? Ledelsen opgave er at kridte banen op, og det er her Jeg er sparringspartnere for jer. Overordnet bringer vi medarbejderne i spil på alle organisatoriske planer og hjælper jer på rette vej

De bløde værdier

Bløde værdier, hvad handler det om? Det handler om anerkendelse og forståelse! Det er af største betydning at anerkende og forstå hvert enkelt menneske samt vejen til læring for den enkelte. Det går bare meget bedre, når vi også har fokus på de bløde værdier. Det viser historien gang på gang. Du kan ikke flytte mennesker ved kun at give dem en uddannelse og en titel. Dette er en påstand, som vi gerne står ved. Med denne forståelse af og tilgang til de bløde værdier, optimerer vi chancerne for, at organisationen som helhed når den ønskede målsætning. Organisationer består af mennesker, og det er her, Majcom er: “mellem mennesker”.

Tilpas din kommunikation

Ønsker du at styrke din tilgang til andre mennesker, så er en af vejene at optimere din forståelse gennem en personprofiltest. Persontest kan anvendes til alle former for personlig udvikling. Taler vi om salg, samarbejde på tværs af organisationen, teamudvikling, ny medarbejder etc., er en personprofiltest et godt hjælperedskab til at skabe god kommunikation og bedre samarbejde i din virksomhed. Persontest er en tretrinsraket, der først giver dig selvindsigt, dernæst lærer du at aflæse andre, og til sidst bliver du skarp på at tilpasse din kommunikation til situationen. Majcom levere DISC og e-stimate profiler

Tilgang til opgaven

I arbejdet med nye opgaver er det væsentligt, at vi anvender en del tid på at få klarlagt, hvilke udfordringer vi står overfor. I denne fase vil vi gerne have udsagn fra alle niveauer, således vi kan bygge processen op udfra et bredt perspektiv. Med denne tilgang opnår vi samtidig, at enhver oplever sig som en vigtig partner i det samlede hele. Er en færdig plan så planen? Nej. Ofte er der i arbejdsprocessen dukket problematikker op, som var skjulte. Så er vurderingen, at de hidtil skjulte, men nu væsentlige nyopdagede udfordringer, bliver de vigtigste. Det nytter ikke, at vi fortsætter med den oprindelige færdige plan, før vi har behandlet de nye problemstillinger.

Det siger kunderne om Majcom:

Vi havde nogle udfordringer i virksomheden med at samarbejde på tværs og forankre forandringer. Der blev iværksat et projekt med at skabe mere arbejdsglæde i dagligdagen og parallelt med dette arbejde indgik alle medarbejdere i et motivationsforløb. Hver enkelt medarbejder skulle have afdækket, hvad der motiverede ham i det daglige, og hvornår arbejdsglæden var i top. Samlet set gav den fokuserede indsats fra Majcom os nogle værktøjer til at kunne fungere bedre som et team. Vi fandt ud af, at det manglende samarbejde i høj grad hang sammen med, at medarbejderne ikke kendte deres rolle i virksomheden. Vi fik formuleret en klar mission og vision. Hele samarbejdet med MAJCOM hjalp os med at få synliggjort en klar kommunikation i det daglige, mellem ledelse og medarbejder, men også mellem medarbejderne. Bendix Lehmann, Brødrene Hartmann
Bendix Lehmann

Brødrene Hartmann A/S

Ledelsen på døgninstitutionen havde udarbejdet et sæt værdier, de meget gerne ville have integreret blandt medarbejderne. Vi samlede derfor alle medarbejdere, via Majcom og arbejdede med at gøre værdierne mere synlige i dagligdagen. Seks måneder efter arrangerede vi en opfølgningsdag for at sikre et kontinuerligt fokus. I dag har medarbejderne på institutionen en anden holdning til hinanden. De tør give udtryk for deres bekymringer, og lederen har fået flere værdibaserede redskaber i den daglige ledelse.
Mogens Tang

Fonden Botilbuddet Græskobbel

v/ Arent Michael Jensen

CVR-nr: 30407075

Tlf. 2072 5870

Email: amj@majcom.dk

Kontakt mig, så finder vi en løsning til jeres behov.